CV en sollicitatiebrief

CV en sollicitatiebrief – de eerste kennismaking met je nieuwe werkgever

De concurrentie op de arbeidsmarkt is groot, vooral als het om aantrekkelijke functies gaat. Dus wil je als sollicitant goed voor de dag komen. Een sollicitatiebrief en het Curriculem Vitae zijn een eerste kennismaking met je nieuwe werkgever!

Sollicitatie brief en CVJe CV wordt vaak als eerste bekeken wanneer je ergens solliciteert. Zorg er daarom dan ook voor dat jouw CV opvalt en in één oogopslag een goed beeld geeft van wie je bent en wat je kunt. Pas je cv aan, aan de functie waarop je solliciteert en houd het zo kort mogelijk. Probeer het op één pagina te houden, maar houdt het wel overzichtelijk.

Voorkom spelfouten en maak het layout van je CV zo aantrekkelijk mogelijk, maar blijf hierbij wel zakelijk.

Een basis cv bevat in elk geval de volgende onderdelen:

persoonlijke gegevens

  • volledige naam (voornaam + eventuele andere voornamen + achternaam);
  • adres (straat en huisnummer, postcode en woonplaats),
  • telefoonnummer (waarop je het best te bereiken bent);
  • e-mailadres, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat (gehuwd, ongehuwd of samenwonend) en nationaliteit

Opleidingen

Hier vermeld je alle opleidingen die je hebt gevolgd vanaf de lagere school. Gebruik de officiële benamingen en afkortingen. Vermeld bij iedere opleiding of je een diploma of certificaat hebt behaald en in welk jaar dat was. Bij de opleiding kun je vakken of afstudeeronderwerpen noemen. Naast de opleidingen, kun je onder dit kopje ook alle cursussen noemen die je hebt gevolgd. Vraag je hierbij wel af of die cursussen interessant zijn voor de werkgever die het cv gaat lezen – je kunt dit, per sollicitatie, altijd aanpassen.

Werkervaring

Hieronder noteer je de bedrijven waar je hebt gewerkt en de functies die je daar hebt vervuld. Vermeld hierbij maand en jaartal (van/tot). Ook onbetaald werk en stages kun je hier noemen. Het is belangrijk om je taken en verantwoordelijkheden op te schrijven, maar houd het kort. Benadruk vooral werkervaringen, die aansluiten bij de functie waarnaar je solliciteert. Veel werkgevers en recruiters vinden het prettig als je je werkervaring ‘achterstevoren’ beschrijft. Dus begin bij de huidige of laatste baan.

Vaardigheden

Hier benoem je vaardigheden die goed van pas kunnen komen bij de functie waarop je solliciteert. Bijvoorbeeld blindtypen, beheersing van administratieve programma’s en kennis van talen.

hobby’s en sport

Hier kun je kwijt hoe je jouw vrije tijd besteedt. Dat zegt iets over je interesses.

 

De Sollicitatiebrief

In je sollicitatiebrief vertel je in het kort waarom je belangstelling hebt voor de functie en iets over je achtergrond. De sollicitatiebrief kun je met een verzoek om nader kennis te mogen maken in een sollicitatiegesprek. Een goede sollicitatiebrief helpt om je te onderscheiden van andere sollicitanten, maar alleen deze zal je geen baan bezorgen.

Vaak wordt het belang van de sollicitatiebrief in het hele sollicitatieproces nog wel eens te hoog ingeschat. Werkegevers en recruiters kijken vooral naar de inhoud van de cv om te bepalen of je een geschikte kandidaat voor de functie bent.

Maar bedenk wel: Wie zijn cv aanbiedt met een slordige sollicitatiebrief, wekt daarmee de indruk niet gemotiveerd te zijn.

Zo bezien kan een sollicitatiebrief dus wel degelijk van doorslaggevende betekenis zijn.